Syyskokous la 4.11. klo 17.00

3.10.2017

SUOMEN METSÄSTYSNOUTAJIEN SYYSKOKOUS

Aika              Lauantai 4.11.2017 klo 17.00

Paikka          Kettukallio, Joenpellontie 145, 08480 Lohja

Käsiteltävät asiat

1
Kokouksen avaus

2
Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4
Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5
Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Käsitellään toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuodelle 2018.
Hallitus esittää, että jäsenmaksut pidetään entisellään.

• liittymismaksu on 10 € 
• jäsenmaksu 15 € 
• perhejäsenmaksu 5 €


6
Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ovat: Esa Schön ja Pasi Tikka.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa vuosittain valittavan puheenjohtajan lisäksi kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittavat vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä.

7
Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

8
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9
Kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!