Harri Siven: Noutajan koulutuksesta

Noutajan koulutuksesta

Noutajan koulutus on johdonmukaisuutta, kärsivällisyyttä ja taitoa vaativaa työtä, jossa koiran ohjaaja joutuu löytämään koiralleen sopivimmat koulutuskeinot ja -tavat.

Yhtä oikeaa ”reseptiä ” oikeanlaiseen kouluttamiseen ei ole. Näin ollen olen itse aina ollut avoimena kuuntelemaan ja seuraamaan, kun joku puhuu asiantuntevasti noutajan kouluttamisesta. Tietysti jokaisella ajan myötä tulee omat kuvionsa perusasioiden hoitamisesta.

Uusia kuulemiaan vinkkejä voi aina jalostaa omiin tarpeisiin, jos ne eivät omasta mielestä tunnu suoraan sopivilta. Tässä jutussa en tule käsittelemään kouluttamista A:sta – Ö:hön, vaan herättämään ajatuksia muutamiin koulutukseen ja ohjaajan toimintaan liittyviin asioihin.

Kokonaisvaltaisempaa selvitystä koulutuksesta janoaville, suosittelenkin kirjaa ”Noutajan pennusta metsästyskoiraksi”, jonka on kirjoittanut Jyry Tuominen. 

Yhteisyö ja miellyttämisenhalu

Jotta koiran ja ohjaajan välille syntyy hyvä yhteistyö, täytyy koiraa kohdella oikeudenmukaisesti ja
kannustavasti. On hyvä, jos koiralla on synnynnäisesti riittävä miellyttämisenhalu. Silloin on huomattavasti helpompi rakentaa ohjaajan ja koiran välille saumaton ja kitkaton suhde.

Joku voi sanoa, että hänen koirallaan ei ole minkäänlaista miellyttämisenhalua. Silloin tulisi ohjaajan miettiä, että onko ehkä tapahtunut jotain, tai jäänyt tapahtumatta, koiran ja ohjaajan välillä. Vai onko koiraa alettu liian nopeasti liian kovalla tempolla ja ”taidolla” viedä eteenpäin, ehkä hypäten muutamien tärkeiden perusasioiden yli ? KOIRAN TULEE TEHDÄ TÖITÄ OHJAAJALLEEN, EI ITSELLEEN.

Mikäli koiralla on vain kova työhalu mutta yhteistyö ohjaajan kanssa ei ole kunnossa, niin se ehkä tekee kohtuudella annettuja tehtäviä, mutta pääosin itselleen. Iloisuus koiran työstä jää puuttumaan, jolloin koira myös väsyy henkisesti helpommin. 

Peruskoulutus

Kun yhteistyö koiran kanssa alkaa olla kunnossa ja molemmin puoleinen luottamus on saavutettu, alkaa peruskoulutus.

Koiran peruskoulutus on tärkein vaihe sen tulevaa lajikoulutusta silmälläpitäen. Jos peruskoulutus jää hataralle pohjalle, siihen tullaan törmäämään jatkossa liian usein. Puutteellinen peruskoulutus ja yhteistyö voivat häiritä varsinaisia lajiharjoitteita niin paljon, että varsinaisesta lajiharjoittelusta ei tule mitään. 

Lajiharjoitteet

Ennen kuin lähdet harjoittelemaan, niin mieti mitä haluat tänään harjoitella.

Valitse maasto mielessäsi sen mukaan ja mieti harjoitteet valmiiksi. Suunnittele harjoitus niin, että koirasi oppii tai saa siitä jotain. Älä tee harjoituskerrastasi vain testiä ITSELLESI vain katsoaksesi osaako koira jotain tai pystyykö se johonkin tiettyyn vaikeaan tehtävään.

Määrätietoinen eteneminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta johtaa parhaaseen tulokseen. Jos jokin suunniteltu harjoite tuntuu esim. liian monimutkaiselta tai vaikealta, pilko se niin pieniin osiin (hajota) kuin on tarpeellista. Yhdistele osat vasta kun osa-alueet ovat varmasti hallinnassa.

Muista aina itse mitä halusit ja lähdit harjoittelemaan ja harjoittele harjoituksen sisällä vain yhtä asiaa kerrallaan. Yleensä, jos harjoitus ei mene toivotulla tavalla, huomaat, että ko. harjoite olisi pitänyt pilkkoa osiin. Oppiakseen asioita koira tarvitsee lukemattoman määrän toistoja.

Yleisesti puhutaan, että onnistuneet harjoitteet kasvattavat koiran itseluottamusta. Varmasti näin on, mutta tämä johtaa liian usein siihen, että koiralle tehdään liian helppoja harjoitteita. Harjoitteissa ei uskalleta edetä riittävästi ja koira ei kehity.

Ajan käytön kanssa olemme monesti huonoja. Tarkoitan sillä sitä, että tulisi miettiä miten saman harjoitteen tekisi tehokkaammin nopeammin ja samalla saisi toistoja riittävästi. Useasti harjoitteemme ovat koiralle pitkäveteisiä ja koirat joutuvat odottamaan liikaa. Palauta koira harjoitteiden jälkeen helpohkolla nopeatempoisella jo opetetulla asialla koiran koulutustason mukaan. 

Ennen toteutusta

Listaampa muutamia asioita, jotka tulisi ottaa huomioon ennen harjoituksen toteutusta. Tietysti asioiden painopisteet riippuvat koiran tasosta ja sille tehtävän harjoituksen luonteesta.

- Mitä haluat harjoitella
- Maastovaatimus (vettä, kosteikkoa, peitteistä, jne.)
- Motivointi ?
- Riistoilla vai dameilla (minkä värisillä)
- Tuleeko koiran löytää helposti vai ei
- Häiriötekijät / häirinnät (onko vai tarvitaanko)
- Matkat / pituudet
- Onko mahdollinen avustaja näkyvissä vai ei ja miksi
- Etukäteisinfo avustajalle, ei toivotuissa tilanteissa
- Mieti valmiiksi kuinka puutut asiaan, jos joku menee pieleen
- Tarvitaanko laukauksia ja miksi
- Ylitetäänkö esteitä (ojat tai muut maastonmuutokset )
- Tuleeko toistoja riittävästi
- Oppiiko koira harjoituksesta jotain

Huomioon otettavia asioita on paljon ja suunnittelu saattaa kuulostaa perin työläältä. Harjoituskertojen myötä asioista tulee jollain tavalla itsestään selvyyksiä eikä niitä tarvitse enää miettiä kaavamaisesti. Silti kokeneenkin kouluttajan on hyvä aina välillä pysähtyä pohdiskelemaan, onko kaikki mahdolliset ja tarpeelliset asiat otettu huomioon ennen harjoitusta. 

Ohjaajalle tärkeää

Omaa toimintaa on koiraa ohjatessaan hyvin vaikea tutkiskella ja arvioida vaikka yrittäisikin. Vielä kun eteen tulee tilanne, jossa itse jännität, yleensä merkit ja käskyt koiralle ovat normaaliakin huonommat.

Harjoitellessa koirien kanssa olisi hyvä olla mukana edes yksi kaveri, jolta voisi saada palautetta omista merkeistä, käskyistä ja muusta koiran ohjaukseen liittyvästä.

Harjoitusta suunniteltaessa olisi myös hyvä käydä kysellen läpi suunnitteilla olevaa harjoitusta toisen koulutustaitoisen henkilön kanssa. Olennaiset kysymykset ovat: missä, miten ja miksi. Tällöin tulee ”porukalla” käytyä läpi harjoituksen tavoite. 

Miksi näin tänään

Monesti, kun harjoitus tai koe on mennyt erityisen hyvin tai huonosti, olisi hyvä pysähtyä miettimään miksi kävi näin. Asioille on aina olemassa selitys, mutta harva osaa tai jaksaa käyttää hyväkseen tätä erittäin arvokasta tietoa.

Pura tapahtumat /aika itsellesi sopivissa aikajaksoissa esim. mitä teit (teitte) harjoituksen aikana, tuntia ennen, samana päivänä, edellisenä päivänä, oliko ilta vai aamu, mikä oli koiran vireystila mistä se johtui tai mikä oli oma tilanteesi. Löytyy varmasti paljon asioita, joita kannattaa ottaa jatkossa huomioon ja ottaa opiksi.

Halusin tällä lyhyellä kirjoituksella herätellä harrastajia ajattelemaan. Olen huomannut, että tietoa liikkuu harrastajilla jo paljon. Ne, jotka jaksavat hieman syvällisemmin pähkäillä asioita, tekevät virheitä vähemmän ja pääsevät parempiin lopputuloksiin. Aivonystyrät liikkumaan, nyt on pitkä talvi edessä ja on hyvä aloittaa treenaus ensi kevääseen ja tulevaan uuteen metsästyskauteen.

Hyvää Joulua kaikille harrastajille toivottaen.
Harri Siven