Pentuvälitys


Yhdistys ylläpitää pentuvälitystä ja välittää metsästyskokeissa menestyneiden noutajien jälkeläisiä. Pentuvälitysilmoitukset päivitetään noin viikon kuluessa niiden saapumisesta.

Pentuvälitys toimii internetissä Metsästysnoutajien kotisivuilla www.metsastysnoutajat.com.

Välitykseen on mahdollista ilmoittaa myös suunnitteilla olevista astutuksista.

  • Maksukuitti, koetulokset, jotka eivät näy tietokannassa on liitettävä mukaan pentuetta ilmoitettaessa.
  • Erikoistapauksissa, kuten esim. tuontikoirat päätetään hallituksessa. Pentuvälityksessä noudatetaan rotujärjestöjen terveyssuosituksia ja - määräyksiä.
  • Pentuvälitysmaksu on 25 €/pentue. Sisältäen perustiedot kotisivuille.
  • Astutetut ja suunnitteilla olevien pentueiden tiedot siirretään syntyneisiin kasvattajan ilmoitettua asiasta välittäjälle.
  • Pentuetta pidetään listalla kymmenen viikkoa. Kasvattajan on ilmoitettava jos jatkoaikaa (samalla hinnalla) tarvitaan.
  • Maksutili FI34 5290 0220 3517 51. Käytä maksaessasi viitenumeroa 3515.

Voit ilmoittaa pentueen välitykseen myös sähköpostitse tai pentuvälityslomakkeella.

 

Pentuvälitys vaatimukset ja lisätiedot

 

Vaatimukset välitykseen otettaville pentueille:

  • vain SMN:n jäsenten kasvateille
  • vanhemmilla vähintään taipumuskoe
  • pisteitä vain kolmesta kokeesta tai valionarvosta, lisäksi SM-pisteet
  • vähintään 50 pistettä, joista molemmilla vähintään 15

 

Pistetaulukko
 

NOUNOME-BNOME-ANOWT
NOU1 (1) ALO3 (1) VOI 3 (5) ALO3, ALO2 (1)
  ALO2 (2) VOI 2 (6) ALO1, AVO 3 (2)
  ALO1 (3) VOI 1 (7) AVO2 (3)
  AVO3 (3) FT-KVA (25) AVO1, VOI 3 (4)
  AVO2 (4)   VOI2 (5)
  AVO1 (5)   VOI1 (6)
  VOI3 (5)    
  VOI2 (6    
  VOI1 (7)    
  NKM1 (7)    
  KVA (25)    
  SM3 (2)    
  SM2 (3)    
  SM1 (5)    

 

Pistelaskuissa huomioidaan pentueen vanhempien rekisterikirjassa olevat koirat, niin että vanhempien pistee tlasketaan täytenä, isovanhempien pisteet jaetaan kahdella, seuraavan sukupolven neljällä ja viimeisen huomioitavan kahdeksalla.

Pentuvälitys:
 

Sirpa Lastunen-Turppa
Heinoontie 444
38210 SASTAMALA

p. 0400 176 934

sirpa.lastunen-turppa(at)kopteri.net