Metsästysnoutajat perustettu 12/1996

Suomen Metsästysnoutajat ryLEHDISTÖTIEDOTE

Finlands Jaktretrievers rf.

081296

Raimo Huhtiniemi

Huvilatie 6

52550 HIRVENSALMI

puh. 015652795

Metsästysnoutajayhdistys perustettu !

Jo useita vuosia on metsästäjien ja metsästyskoeharrastajien keskuudessa keskusteltu

yhdistyksen perustamisesta.

Eri noutajarotujen harrastus on hajaantunut rotujen omiin rotukerhoihin ja järjestöihin.

Noutajien metsästysja

taipumuskokeet ja vaatimukset niissä ovat kuitenkin

kaikille roduille samat. Myös metsästyskäyttö on rodusta riippumatta samankaltaista.

Harrastajajoukko on myöskin säilynyt näihin aikoihin asti yhtenäisenä.

Suomessa on n. 40.000 noutajarotuisista koiraa, joista suurin osa kotija

seurakoirina.

Huomattavalla osalla näistä koirista ei myöskään ole riittäviä taipumuksia

toimia metsästyskoirina. Noutajien kasvatustyössä on kiinnitetty liian

vähän huomiota koirien metsästysominaisuuksiin.

Metsästyskoeja

metsästysharrastuksen parissa Suomessa noutajia lienee pari

tuhatta. Suuri

yleisö ja myöskin valitettavan suuri osa metsästäjistä tuntee

noutajista vain enemmistönä olevan seurakoirapuolen.

Noutajien metsästysominaisuuksien vaalimiseksi ja tunnetuksi tekemiseksi

sekä harrastajajoukon yhdistämiseksi rodusta riippumatta, perusti joukko aktiiviharrastajia

eripuolilta Suomea 1.12.96

Laukaassa yhdistyksen nimeltään

Suomen Metsästysnoutajat ryFinlands

Jaktretrievers rf.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Raimo Huhtiniemi Hirvensalmelta, varapuheenjohtajana

Antti Nurmi Siuntiosta, sihteerinä Tero Pulkkinen Mikkelin

mlk:sta sekä muina hallituksen jäseninä Vesa Hietikko Laukaasta, EevaLiisa

Latosuo Varkaudesta, Harri Siven Hämeenlinnasta, Nina Torri Vehkalahdelta,

Pirjo Virtanen Viljakkalasta ja Timo Väisänen Joutsenosta.

Yhdistys toivottaa tervetulleeksi jäsenikseen kaikki alan harrastajat ja asiasta

kiinnostuneet!

Terveisin

Suomen Metsästysnoutajat ryFinlands

Jaktretrievers rf.

Raimo Huhtiniemi

puheenjohtajaordförande