Pentuvälityslomake

Yhdistys ylläpitää pentuvälitystä ja välittää metsästyskokeissa menestyneiden noutajien jälkeläisiä. Pentuvälitysilmoitukset päivitetään noin viikon kuluessa niiden saapumisesta.

Ilmoita pentuvälittäjälle kun pennut on myyty ja ilmoituksen voi poistaa.