Jouni Vimpeli: Aselain muutoksista

Aselain muutoksista

Aselaki ja asetus ovat muuttuneet ja meitä matti meikäläisiä koskee ehkä eniten aseiden säilyttämiseen liittyvät asiat. Mielestäni asiat on tuotu esiin hieman turhan monisanaisesti ja yritän nyt selväsanaisesti kertoa mistä on kyse.
Ensi alkuun kaksi tärkeintä pykälää suoraan laista.

AMPUMA-ASELAKI 105§: Huolellisuusvelvollisuus.
Ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden ja erityisen vaarallisten ammusten haltija on velvollinen pitämään ampuma-aseesta, aseen osasta, patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista sellaista huolta, että vaaraa niiden joutumisesta asiattomien haltuun ole.

AMPUMA-ASELAKI 106§: Säilyttäminen, kantaminen ja kuljettaminen.
Säilyttäminen: Ampuma-asetta tulee säilyttää lukitussa paikassa tai muuten lukittuna siten, että ampuma-aseeseen kuuluvaa aseen osaa säilytetään erillään. Ampuma-asetta ja aseen osia ei näinkään säilytettyinä saa pitää paikassa, josta ne ovat helposti anastettavissa.
Jos säilytettävänä on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka yhteensä yli viisi pistoolia, revolveria itselataavalla kertatulella toimivaa kivääriä tai itselataavalla kertatulella toimivaa 6§:n 2 mom. 12 kohdassa tarkoitettua muuta ampuma-asetta, on aseet säilytettävä sisäasianministeriön asetuksen mukaisessa lukitussa turvakaapissa. Turvakaappia ei kuitenkaan edellytetä, jos aseiden säilytystilojen sijaintipaikan poliisilaitos on hyväksynyt säilytystilat.

Suomeksi: - jos sinulla on haulikko tai kaksi ja kivääri tai kaksi = ET TARVITSE VÄLTTÄMÄTTÄ MINKÄÄNLAISTA TURVAKAAPPIA.

Mutta kuten 106§:ssä sanotaan:

- TULEE SÄILYTTÄÄ
1) lukitussa paikassa tai
2) muuten lukittuna tai
3) säilytetään erillään.

Ja mitä tämä sitten tarkoittaa…

1) Lukittu paikka: - esim. turvakaappi
2) muuten lukittuna - esim. liipasinlukko, lukittu aseteline tai muu lukitus
3) säilytetään erillään: - esim. ase puretaan osiin ja osat piilotetaan eri puolille asuntoa.

Suomeksi: - asetta ei saa säilyttää ilman minkäänlaista lukitusta riippumassa hirvensarvista tai asepussissa vaatehuoneen nurkassa.

Tällä hetkellä halvimmaksi tulee tietysti aseen purkaminen osiin ja osien piilottaminen eri puolille asuntoa. Liipasinlukkokaan ei ole kallis hankinta. Turvakaappi on varmasti kaikkein paras paikka aseen säilyttämiselle, mutta vielä ei ole varmistettu standardia kaapille.

Sisäasiainministeriössä ollaan valmistelemassa asetusta, jossa on tarkoitus hyväksyä suomalaisen standardin SFS-5870 ja vastaavan ruotsalaisen standardin SS-3492 mukaiset asekaapit. Osoituksena vaatimustenmukaisuudesta riittää, että asekaapista löytyy esim. SFS:n tai SIS:n vaatimustenmukaisuutta osoittava SFS-merkki, SIS-merkki tai sertifikaatti.

03.03.2002 Jouni Vimpeli