Kokouskuulumisia 5.5.2020 – Yhdistyksen kevätkokous ja hallituksen kokous

5.5.2020

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 5.5 etäkokouksena Zoom meeting -palvelun välityksellä.

Kokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja vastuuvelvollisille. Vuoden 2019 toiminnan tulos oli 1566,72 eur  ja taseen loppusumma 14 122,58 eur. Kokouksessa oli läsnä yhteensä 9 jäsentä. 

Vuonna 2019 valioituneiden noutajien omistajille lahjoitetaan käyttövaliopuukot myöhemmin ilmoitettavan tapahtuman yhteydessä.

Ennen vuosikokousta hallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa. Kokouksen pääteemana oli vuoden 2020 kokeet ja niiden tilanne. Hallitus on yksimielinen siitä, että kesä- ja heinäkuulle suunnitellut kokeet pyritään pitämään suunnitellusti huomioiden koronatilanteen vaatimat erityisjärjestelyt.

Hallitus tekee lopullisen päätöksen kokeiden järjestämisestä 12.5, kun Kennelliiton ja yhteistyötoimikunnan linjaukset on selvillä. Hallituksen seuraava kokous pidetään 9.6.2020.