Kuulumisia hallituksen kokouksesta 19.2.

21.2.2020

Kevätkokous 28.3.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään la 28.3. alkaen klo 17.00 Orimattilassa. Kokouskutsu julkaistaan pian ja lähetetään sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille sähköpostitse.

Yhdistyksen jäsenmaksujen tilanne

Yhdistyksen vuoden 2020 jäsenmaksuista on maksettu noin 75 %. Lopuille lähetetään muistutuslasku lähipäivinä.

Keskusteltiin mahdollisuudesta siirtyä kokonaan sähköpostilaskutukseen, sillä paperilaskun lähettäminen maksaa yli 3 kertaa enemmän kuin sähköpostilaskun.

Päätettiin kannustaa jäseniä siirtymään itse sähköpostilaskutukseen yhdistyksen nettisivujen kautta sitä varten tehdyllä lomakkeella.

Ulkomailla kisaavien joukkueiden tukeminen

Keskusteltiin yhdistyksen tavoitteista ulkomailla kisaavien joukkueiden tukemiselle. Aiemmin yhdistys on tukenut kaikkia tukea hakeneita joukkueita jakamalla budjetissa päätetyn summan tasan kaikkien joukkueiden kesken. Näin tuki per kisaaja on jäänyt melko pieneksi ja vastine yhdistykselle on ollut vähäinen.

Yhdistyksen tavoitteena on tukea joukkueita edelleen, mutta pohtia keinoja tukea pienempää määrää, jotta tuella olisi suurempi merkitys joukkueelle. Tuen tulee myös olla vastikkeellista eli on sovittava tavoista, joilla yhdistys eli sen jäsenet hyötyvät tukemisesta esim. koulutuksen, koulutusartikkeleiden tmv. myötä. Hallitus käsittelee asiaa uudelleen kevään kokouksessaan.

Metsästysnoutajien ABC –suunnittelu

Hallitus on aiemmin perustanut työryhmän (Krista Leinonen, Riku Pöyhönen, Anu Mikkola, Iina Rinne) valmistelemaan hallitukselle esitystä uudenlaisesta konseptista koskien metsästysnoutajan kouluttamista, metsästysnoutajan kanssa metsästämistä ja niihin liittyvästä toiminnasta aloittelijasta kokeneempiin.

Työryhmä on kokoontunut 2 kertaa ja edennyt valmistelussa alustavaan ajatukseen eräänlaisesta ”portaalista”, jossa yhdistyisivät erilaiset luennot, artikkelit, linkit eri lähteille ja muiden tarjoamiin koulutuksiin muodostaen selkeän etenemispolun metsästysnoutajan kanssa metsästystä aloittelevalle ja siinä toimivalle. Lisäksi on kartoitettu erilaisia yhteistyömahdollisuuksia.

Suunnitelmaa täsmennetään yhdessä koko hallituksen kanssa ja tiedotetaan lisää, kun suunnitelma on konkretisoitunut.

Muut asiat

SMN:llä on pitkästä aikaa mahdollisuus tarjota jäsenilleen opastettu metsästysmatka Viroon ja hallitus päätti lähteä sitä toteuttamaan.

Sponsorineuvottelut etenevät hyvin 3 eri sponsorin kanssa. Tiedotetaan lisää sopimusten allekirjoitusten jälkeen.

Kesälle suunniteltu Esa Valkosen koulutus joudutaan valitettavasti perumaan aikataulu- ja paikkahaasteiden takia.

Hallituksen esittelysarja on edennyt hyvin ja kerännyt mukavasti tykkäyksiä FB-sivuilla.