Suomen Metsästysnoutajien syyskokous 2.11.

15.10.2019

Aika Lauantai 2.11.2019 klo 18.00

Paikka Maatilamatkailu Koivusalo, Vanhatie 386, 61460 Hanhikoski

Käsiteltävät asiat

1 .Kokouksen avaus

2.Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa

ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

7. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

8. Kokouksen päättäminen